Adatvédelem
Az adatok kezelésekor az 1992. évi LXIII. törvény Adatvédelmi Törvénynek (Avtv.), és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete, „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályok az iránymutatók.
Az Ön adatait a szerződés teljesítése érdekében határozatlan ideig, vagy a regisztráció törléséig tároljuk.  A Megrendelő személyes adatait bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek át nem adja, - kivételt képez a megrendelés teljesítéséhez szükséges szállító partnernek, valamit esetleges hatósági megkeresés esetén történő adatszolgáltatás. Az adatokat kizárólag az egyéni vállalkozás részére gyűjtjük és dolgozzuk fel a szerződés teljesítéséhez, saját akció- és reklámkampányok szervezéséhez, betartva a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló jogszabályok előírásait.
A hírlevélre történő feliratkozáskor - melynél az adatszolgáltatás önkéntes és ingyenes - a megadott információkat az egyéni vállalkozó bizalmasan kezeli, valamint megteremti a leiratkozás lehetőségét.
Személyes adatok, regisztráció, azok módosítása, törlése, hibás regisztráció:
Megrendelő a személyes adatainak módosítását, törlését bármikor megteheti ha email formájában jelzi az info@pcmobilszerviz.hu címen.


Kérünk mindenkit, hogy vegye figyelembe, hogy 2022.09.01 után csak magánszemélyeknek tudunk számlát kiállítani.
Áraink alanyi adómentes árak, az elvégzett munkákról elektronikus úton e-mailben küldjük ki a számlát. 
Telefon +36 20 565 0214

Made with Mobirise - Check it